Ana sayfa - Başkanlık Sistemi Bilgi Bankası - Başkanlık Sistemi Nedir?

Başkanlık Sistemi Nedir?

Başkanlık Sistemi Nedir?

Başkanlık sistemi, Başbakan ve Cumhurbaşkanı görevlerinin birleştirilmesiyle beraber, tek bir kişi tarafından ülkenin veya eyaletlerin yönetilmesine verilen isimdir. Türkiye’de son zamanlarda çok sık konuşulan Başkanlık sistemi, hükumet tarafından yakın zamanda referandumla halka sunulacaktır.

Dünya’da pek çok ülke Başkanlık sistemiyle yönetilmektedir. Bu sistemin hakim olduğu en çok göze çarpan ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Brezilya, Güney Kore, Meksika, Şili, Uruguay ve İran’dır. Fakat başkanlık sistemi barındıran ülkelerin ekonomi bakımından çöküşte olması da yeni bir rejime yönelme bakımından düşünülen bir durumdur.

Referandumun bu konudaki önemi, halkın ve ülkenin tek bir kişi tarafından yönetilebileceğine dair seçime gitmesidir. Oy yüzdesinin çoğunluğuna göre karar kılınması açısından önemlidir. Anayasamızda yer alan ilk 4 maddenin değiştirilebilmesi bakımından halka sorulması ve halktan cevap alınması bu yönde önem taşıyan bir durumdur.

Başkanlık Sistemi İle Yönetilen Ülkeler

– Mavi renk ile gösterilen ülkeler başkanlık sistemi ile yönetilmektedir.

Başkanlık Sistemi İle Yönetilen Ülkeler


Başkanlık Sistemi Özellikleri

Yasama, yürütme ve yargı organları arasında denge sağlanması bakımından başkanlık sistemi önemli bir faktördür. Bir diğer adıyla “Başkanlık Hükümeti Sistemi” olarak bilinmektedir. Başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerin büyük bir bölümünde yolsuzluk, otoriterlik, nepotizm (adam kayırma) gibi durumlar mevcuttur. Ancak bu sistem ABD’de uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde sürmektedir.

Başkanlık sisteminde yer alan üst düzey atamalar, anlaşmalar, bütçe ve veto gibi görevlerin tamamı başkan tarafından yerine getirilir. Ülke veya bireysel menfaatler başta olmak üzere bazı kararları Başkan verir ancak ABD sisteminde görüldüğü gibi başkan senato’ya karşı sorumludur. Örneğin Başkanlık sisteminin en verimli şekilde işlediği ABD’de yasama, yürütme, yargı organları katı bir şekilde birbirinden ayrılmıştır.

Parlamenter sisteme benzer olarak sabit bir başkanlık süresi söz konusudur. Seçimler, belirlenmiş tarih aralıklarında yapılır. Çoğunluğu elde ederek birinci olan kişi başkan seçilir.

Başkanlık sisteminde devlet başkanının belirlediği ve bakanlar kurulu için önerdiği hakimler veya diğer adaylar yasama organı tarafından onaylanmaktadır. Yasama ve yürütmenin ayrı tutulduğu ülkelerdeyse suçtan hüküm giymiş olan tüm mahkumların affedilme, cezalarının hafifletilme gibi durumlarında son sözü başkan söyler.

1 yorum

  1. Rejim degisikligine ve tek adam dönemine bizden de hayır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

* İsim alanının doldurulması zorunludur.