Ana sayfa - Haberler - Referandum ve Yeni Anayasa Maddeleri

Referandum ve Yeni Anayasa Maddeleri

Nisan ayı içerisinde yapılacak olan referandum ile kesin bir sonuca bağlanacak olan yeni anayasa, içerik olarak her vatandaşın bilmesi gereken bir konumdadır.

Şu anki taslak, Mecliste madde madde gizli oylama ile kararlaştırılmıştır. Başkanlık sistemi eğer referandumda aynı onayı alırsa önce bir geçiş dönemi yaşanacak ardından 2019 yılında, 3 Kasım seçimlerinden sonra tam anlamıyla uygulanacaktır. Bu sebeple 18 maddenin neleri kapsadığının bilinmesi son derece önemlidir.

Referandum ve Yeni Anayasa Maddeleri

Komisyonda Hangi Maddeler Kabul Edildi?

Oluşturulan teklifin ilk maddesi yargıya ilişkindir. Buna göre “yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır” şeklinde olan hükme, “tarafsız” ibaresi de eklenecektir. Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılırken, seçilme yaşı ise 25’ten 18’e indirilmiştir. 4. madde ise seçim dönemi ile ilgilidir. Bu anayasa değişikliği kapsamında, seçimler artık 4 değil 5 yılda bir yapılacak.

Genel seçim ve Cumhurbaşkanı seçimi aynı gün olacaktır. TBMM’nin 5’te 3’ünün oy vermesiyle, genel ve özel af ilan etmek, seçimi yenilemek gibi yetkileri olacaktır. Bir diğer madde ise Cumhurbaşkanı ünvanının yanına “devlet başkanı” sıfatı alabilecek. Cumhurbaşkanının doğuştan Türk bir birey olması da, Türk vatandaşlığına sahip olması şeklinde değiştirilmiştir. 18 maddelik tasarı kapsamında bu türevlerde birkaç madde daha bulunmaktadır.

İşte TBMM’den geçen yeni anayasayı ve Başkanlık sistemini içeren 18 madde:

MADDE 1: 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2: 2709 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3: 2709 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4: Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.”

MADDE 5: Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek görevleriyle ilgili.

MADDE 6: Türkiye Büyük Millet Meclisi; meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisiyle ilgili…

MADDE 7: Cumhurbaşkanı seçilebilme şartlarını ve seçimlerini düzenliyor.

MADDE 8: Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini genişleterek yeniden düzenleyen maddedir.

MADDE 9: Cumhurbaşkanının cezai sorumluluklarını düzeliyor.

MADDE 10: Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması, vekalet ve bakanlarla ilgili düzenleme.

MADDE 11 : Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesini düzenliyor.

12. MADDE: Cumhurbaşkanına olağanüstü hal ilanı ve kararname çıkarma yetkisi veriyor.

13. MADDE: Askeri mahkemeler kaldırılıyor.

14. MADDE: HSYK üyelerinin seçiminde TBMM’de uygulanacak yöntem düzenleniyor.

15. MADDE: Bütçe hazırlama ve kabulüne ilişkin düzenleme

16. MADDE: Başbakanlık’a son veriliyor; Başbakan ve bakanlar kurulunun yetkileri Cumhurbaşkanı’na aktarılıyor.

17. MADDE: Cumhurbaşkanlığı seçiminin genel seçimle birlikte 3 Kasım 2019’da yapılmasını öngörüyor.

18. MADDE: Yürürlük maddesi. Cumhurbaşkanı’nın parti genel başkanı da olmasının yolunu açan maddenin değişiklik halkoyunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girmesini sağlıyor.

3 yorum

  1. Metin ustaömer

    Bu anayasanın AKP den sonra huzur getirmeyeceği kargaşa yaratacağı görünmüyormu.AKP den sonra parti sayısı artıp oy dağılımları azaldığında seçilecek partili baskanı ve muhalefeti( çocuklarım, torunlarım ic in)düşünemek bile istemiyorum. Bir de Sayın Bahçeli ye şaşıyorum.Birdaha iktidar olmayı bırak devletin yanına yaklaşama şansı bile yok bu sistem gelecekte CHP nin lehine olmasına rağmen hayır diyorlar da MHP neden evet diyor.Anlamak çok zor.

    • CHP nin lehine olan bir durum görünmüyor çoğunluğu alan c.başkanı oluyor ha bu demek değildir ki chp olmasın başında bizim benimseyebileceğimiz gerçek vatan evladı gelsin o da olabilir ayrıca bana göre Bahçeli asıl şimdi olması gerektiği yerde diye düşünüyorum MHP her zaman bu ülkenin jandarması rolündedir bahçelinin gerçek hatası chp ile ortak aday çıkarmış olmasıdır bana göre bu işin ehemmiyetini anlamak istiyorsak batının ve içimizdeki batı uşaklarının ne düşündüğünü baktığımız zaman evet in ne kadar hayırlı olacağını anlamamıza yardımcı oluyor sanırım bakın bu gün hitlerin almanya sı iki bakanımıza referandum için planlanan gurbetçi vatandaşlarımız ile buluşmalarına engel oldular bu olay bile evet in ne kadar doğru bir karar olduğunu açıklar nitelikte

  2. daha dune kadar sız soylesınız boylesınız dedıgı partı yalakası oldu nasıl olcak bu iş anlamadım. bu arada turkıye cumhurıyetı basbakanı cumhurbaskanı kandırılmıs vatandas kandırıldıgında hapıs anlamadım bu ısıyazık ulkenın geldıgı duruma bakın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

* İsim alanının doldurulması zorunludur.